سامانه جامع رتبه بندی فاوا و رسانه های دیجیتال ایران

طرح ها

جشنواره

اتاق بازرگانی

ITDMEDX

مجمع فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

درباره ما

حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به اختصار «فاوا» با توجه به اثرگذاری عمیق بر دیگر حوزه ها همچون اقتصاد، سیاست، فرهنگ و … یکی از حوزه های بسیار مهم در دهه اخیر محسوب می شود. حوزه فاوا به عنوان یکی از اصلی ترین و تاثیرگذارترین حوزه های راهبردی کشور در عصر حاضر نیازمند برنامه ریزی متناسب با اهداف طرح شده در اسناد بالادستی می باشد. از این رو، مسوولان کشور در نهادها و ارگان های سیاست گذار اقدامات زیادی را در این زمینه انجام داده اند که ماحصل آن اسناد راهبردی بسیاری در این حوزه می باشد. در تمامی این اسناد، علاوه بر تعیین رویکردها و محورهای اصلی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، دستیابی به اهداف کلان کشور نیز مد نظر قرار گرفته است. دستیابی به جایگاه دوم منطقه در فناوری که آرمان سند چشم‌انداز 1404 است، بی شک بدون توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل دستیابی نخواهد بود. با وجود تهدیدات محیطی برای عدم اجرای تعهدات مجریان در برنامه ها، باید توجه داشت تبدیل تهدید به فرصت و مغتنم شمردن فرصت های موجود در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، هنر مدیرانی است که اهمیت و تاثیر این حوزه را در تمامی عرصه های پیشرفت و عدالت کشور به خوبی درک نموده و در جهت اهداف راهبردی همت گماشته اند.

آخرین اخبار